Scroll down

SineFilozofi: Nörosinema; Film, Zihin ve Beyin

Özet

SineFilozofi: Nörosinema; Film, Zihin ve Beyin

SineFilozofi: Nörosinema; Film, Zihin ve Beyin

SineFilozofi: Nörosinema; Film, Zihin ve Beyin

Beynin yüzyılı olarak bilinen geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren sinir hücreleri arasındaki iletişimin işleyişi ve bu sürecin düşünce ve davranışlara olan katkısı keşfedilmiştir. 

Bu durum beyin ile ilgili meselelerin sadece tıbbi bir konu olmaktan çıkarak farklı disiplinlerin ilgi alanı olmasının önünü açmıştır. 2000’li yılların başlarında film çalışmalarına özellikle de seyircilik tartışmalarına nörobilimsel kavramları katmak, seyirci olarak tanımladığımız insan özneyi nörobilişsel ve nörofizyolojik yönleriyle birlikte ele alma gerekliliğinin altını çizebilmek için nörosinema yaklaşımı ortaya çıkmıştır. 

Bunun yanında çağdaş film düşünürleri, filmlere yönelik felsefi yaklaşımlarında zihin felsefesinin olanaklarından faydalanarak nörofelsefik perspektiften filmleri ele almışlardır. Bu seminerde öncelikle zihin ve beyin ilişkisi irdelenecek. Ardından da filmler ile beynin ilişkisi, nörofelsefe ve film deneyimi, plastik ve elastik seyircilik, empatik film deneyimi gibi hususlar film örnekleri ile irdelenecektir. 

 

  • Vizyon Tarihi24 Şubat 2024
Atölye

Oyuncular

Seanslar

Bu tarihte herhangi bir seans bulunamadı!

Filmler